Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1875-telling for 1943 Kvænangen
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1673 av 1673 personar på 259 forskjellige gardar
Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr
1 1 Kvænangen 1 Alteidet nordre 21
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Sauer
1 1 1 Per Andersen m hf g Inderst med Hus Fisker 1815 Kvænangen b 15
2 2 Beret Persdatter k Kone g 1825 Kvænangen b
3 3 Inger Kir. Persdatter k d ug Hjælper Forældrene 1856 Kvænangen b
4 4 Aasel M. Persdatter k d ug Hjelper Foreldrene 1867 Kvænangen b
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 1/23/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.667 sider. I dag: 176.


Søketid: 0,07 sekund.