Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Åse Kvitle Kristiansen: Register: Skifteavskrifter for Lenvik 1706-1753 ved Lenvik Museum
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 487 personar av 487
Register: Skifteavskrifter for Lenvik 1706-1753 ved Lenvik Museum
År Førenamn Etternamn Bustad Fødd år Fødestad Død år Forhold til avdøde Stilling Side
1 1706 Christen Jensen Horsens Lenvik 1626 Jylland? 1706 Avdød prest Prest i Hillesøy s.8
2 1706 Gollov Andersdtr. Lenvik NordRollnes Avdødes enke s.8
3 1706 Just Pedersen Hillesøy ca.1661 Enkens 1.mann Kapellan i Hillesøy s.8
4 1706 Maren Justsdtr. Bergen Hillesøy Enkens datter s.8
5 1706 Barbro Justsdtr. Mols Hillesøy Enkens datter s.8
6 1706 Just Christensen Mefjord 1663 Avdødes sønn Prest i Mefjord s.8
7 1706 Anders Christensen Lenvik 1668 Avdødes sønn Leilending s.8
8 1706 Hans Christensen Rossfjord 1670 Avdødes sønn Leilending s.8
9 1706 Anne Christensdtr. Avdødes datter s.8
10 1706 Marie Christensdtr. Skarsvåg Avdødes datter s.8
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Åse Kvitle Kristiansen. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.178 sider. I dag: 10433.


Søketid: 0,07 sekund.