Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Åse Kvitle Kristiansen: Register: Tingbokavskrifter for Lenvik 1723-1800 ved Lenvik Museum
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 4655 personar av 4655
Register: Tingbokavskrifter for Lenvik 1723-1800 ved Lenvik Museum
År Førenamn Etternamn Bustad Still./slektsforh. Sak/Notering Side
1 1723 Anders Waløer Sorenskriver s.7
2 1723 Andreas Tønder Vang Fogd i Senjen Utnevnt 1709 s.7
3 1723 Jens Nielsen Botn Laugrettemann s.7
4 1723 Erich Andersen Sand Laugrettemann s.7
5 1723 Rasmus Andersen Grundreis Laugrettemann s.7
6 1723 Niels Monsen Furøen Laugrettemann s.7
7 1723 Gregus Gulbrandsen Grundreis Laugrettemann s.7
8 1723 Peder Isachsen Skogen Laugrettemann s.7
9 1723 Reinholdt Nielsen Øyjord Laugrettemann s.7
10 1723 Joen Christophersen Finnsnes Laugrettemann s.7
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Åse Kvitle Kristiansen. Versjon frå 5/11/2001. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.659 sider. I dag: 168.


Søketid: 0,09 sekund.