Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Bjørkenes og Jensen: Døde i Trondenes 1900-1916
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 1987 personar av 1987
Døde i Trondenes 1900-1916
Død år Død dag Død mnd. Fødd år Førenamn Etternamn Fødestad Dødsstad Årsak Merknad
3 1902 0 0 1830 Henrik H?? Lindjord Lyster Oldra alder gi fgl
4 1901 3 8 1900 Ingrid Jakobsen Harstad Harstad magesykdom
5 1901 10 8 1901 Kora Pedersen Kjellhus Kjellhus magekatar
6 1901 25 7 1901 Odin Aslaksen Rombakksbotn Leikvik
7 1906 1 2 1826 Torsten Kristoffersen Dovre Sama
8 1899 5 12 1893 Agnar Hanssen Gausvik Haukebø
9 1899 30 12 1899 Bernhard Martinsen Fauskevåg Fauskevåg tarmbet.
10 1899 10 12 1828 Else Halvorsen Hol Rødberg tarmslyng
11 1899 8 10 1821 Johanna Hågensen Storvassbotn Gausvik slag
12 1900 28 5 1819 Abelund Nilsdtr Vollstad
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Bjørkenes og Jensen. Versjon frå 12/29/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.627.772 sider. I dag: 2541.


Søketid: 0,07 sekund.