Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
Døypte i Lindås 1764-1801
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Nytt personsøk
   
Fann 3934 personar av 3934
Døypte i Lindås 1764-1801
Dato Namn Far førenamn Far etternamn Gard Kjønn Mor førenamn Mor farsnamn Mor gard Sokn År
2456 Den 19de July Joen Anders Joensen Monstads m Lindaas 1789
2457 Den 2den Augusti Brithe Ole Knudsen Weraasis* f Maritha Gregusdtr. Weraasis Lindaas 1789
2458 Den 11te Sept. Knud Bertel Knuds. Fanebustes m Lindaas 1789
2459 Den 18de Septembr. Anders Niels Erichsen Monstads* m Kari AndersDtr. Monstads Lindaas 1789
2460 Den 29de Septembr. Bornie Jacob Ols. Fiellangers* f Marthe OlsDtr. Fiellangers Lindaas 1789
2461 Den 23de Octbr. Ingebor Rasmus Lassesen Monstads* f Brithe AndersDtr. Monstads Lindaas 1789
2462 Den 3die Novbr. Lars Anders Aschildsen Hougsmyhrs m Lindaas 1789
2463 Den 5te Novbr. Anna Besse Fusesen Siirseths f Lindaas 1789
2464 Den 28de Decbr. Johannes Erich Johannes. Nørlands m Sannes 1788
2465 Den 29de Decbr. Ingebor Mons Jonsen Biørkelands f Sannes 1788
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 3/14/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 121.357.055 sider. I dag: 3132.


Søketid: 0,09 sekund.