Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
Manntall 1663-66 for Brunlanæs prosti
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3001 av 3001 personar på 976 forskjellige gardar
Side Amt Prestegjeld Sokn År Gard type
1 9 Brunlanes provsti Hedrum prestegjeld Hedrum sogn 1665 Gaarder
Status Førenamn Etternamn Alder Bruksskyld
1 Hosbonden Hans Ventealand (feldbereder) 51
2 Hosbonden Jacob Hoffsmed 49
3 Hosbonden M. Steen Masmester 58
4 Sønner Offve Lange 16
5 Thienistedrenger Børge Pedersøn 17
6 Thienistedrenger Niels Gundersøn 24
7 Thienistedrenger Chiristen Jørgensen 34
8 Thienistedrenger Peder Thordsøn 32
9 Thienistedrenger Søffren Oluffsøn 24
10 Thienistedrenger Find Hansøn 22
11 Thienistedrenger Jens Oluffsøn 21
12 Thienistedrenger Anfind Hansøn 21
13 Thienistedrenger Jørgen Hansøn 18
14 Thienistedrenger Hans Andersøn 20
15 Thienistedrenger Eloff Jonsøn 24
16 Thienistedrenger Gullach Andersen 18
17 Thienistedrenger Niels Hansøn 19
18 Hosbonden Jacob Hoffsmed
19 Hosbonden Hans Jensøn 20
20 Hosbonden Iffuer Jenson Hammer (Smed) 62
21 Hosbonden Søffren Næffver 34
22 Hosbonden Christopher Mortensen 26
23 Hosbonden Orm Knudsøn 48
24 Hosbonden Bendix Christensøn 40
25 Hosbonden Hans Lauridtzøn 50
26 Hosbonden Peder Pedersen 50
27 Hosbonden Peder Pedersen (Skredder) 46
28 Hosbonden Bertel Hammersmed 40
29 Hosbonden Hans Lauridtzøn 50
30 Sønner Hans Pedersøn 16
31 Thienistedrenger Hans Lauridzøn 21
32 Hosbonden Jens Svendsøn Skredder 43
33 Hosbonden Søffren Rasmusøn Mørch
34 Hosbonden Thrugels Gunders 26
35 Hosbonden Rasmus Jensøn 32
36 Hosbonden Oluff Isaachsøn 27
37 Hosbonden Arne Saugmester 50
38 Hosbonden Oluff Gundvolsøn 24
39 Hosbonden Anders Mouritzøn 52
40 Hosbonden Oluff Lauritzøn 34
41 Hosbonden Hans Svensøn 38
42 Hosbonden Rønnov (En Enche)
43 Sønner Erich Arnesøn 26
44 Sønner Oluff Arnesen 24
45 Sønner Halffvor Rejersøn 16
46 Sønner Peder Rejersøn 14
47 Sønner
48 Hosbonden Christen Gutt 53
49 Sønner Christopher Christensen 18
50 Hosbonden Hans Christensen Gutterøe 32
51 Hosbonden Anders Hansøn 32
52 Hosbonden Jens Erichsøn 52
53 Sønner Oluff Jensøn 18
54 Sønner Anders Oluffsen 16
55 Hosbonden Halff Andersen Smed 50
56 Sønner Anders Oluffsen 16
57 Hosbonden Halffvor Thømmermand 54
58 Hosbonden Tholff Rytter 30
59 Thienistedrenger Thorchel Hansøn 15
60 Hosbonden Nils Søffrensen Jytte 40
61 Hosbonden Christen Michelsen Møller 48
62 Thienistedrenger Jacob N. 20
63 Hosbonden Lauritdtz Throndsøn 44
64 Hosbonden Hans Oluffsøn 32
65 Hosbonden En Enche
66 Sønner Hans Mortehensen 24
67 Hosbonden Poffuel Pedersen 61
68 Hosbonden Anders Oluffsen 32
69 Hosbonden Hans Olsøn 29
70 Hosbonden Gunder Børresøn 32
71 Hosbonden Rasmus Thougels 68
72 Hosbonden David Slachter 61
73 Sønner Jochum Davidsdtzøn 19
74 Hosbonden Thorchel Kollefegett 66
75 Hosbonden Albing Jacobsen 34
76 Hosbonden Jacob Thommesøn 28
77 Hosbonden Hans 54
78 Sønner Jochum Davidtzøn 19
79 Hosbonden Edwart Krusse (kong.may. tholder) 5333
80 Thienistedrenger Jørgen Fay
81 Thienistedrenger Nafum Nielsøn 19
82 Thienistedrenger Jon Andersøn 28
83 Thienistedrenger Niels Gullichøsøn 28
84 Thienistedrenger Thrungels Vigvaring 30
85 Hosbonden Alex Mogensøn Sorenskriffver 69
86 Hosbonden En Enche
87 Hosbonden Gunder Oluffsøn 36
88 Hosbonden Jørgen Mathisøn Næffver 47
89 Hosbonden Mogens Niels Kiøbmand 25
90 Hosbonden Gregers Madtzøn Kiøbmand 51
91 Hosbonden Simen Pedersøn Tholdschriffver 62
92 Thienistedrenger Jon Aschersøn 20
93 Thienistedrenger Poffvel Jensøn 16
94 Hosbonden Lauridtz Throndsøn 30
95 Hosbonden En Enche Brerte S. (S. hans Rasm Hans Rasmusøn 16
96 Thienistedrenger Hans Nielsøn 18
97 Hosbonden Oluff Thrugelsøn Skredder 50
98 Sønner Mandrup Olsøn 22
99 Sønner Gabriel Olsøn 18
100 Hosbonden Christen Herculis (kong. May. Thorldbetient) 25
101 Thienistedrenger Hans Mathisøn 23
102 Thienistedrenger Peder Pedersøn 20
103 Hosbonden Effven Findsøn (Koøbmand) 38
104 Thienistedrenger Fredrich Erichsøn 20
105 Hosbonden Christen Thommesøn 38
106 Hosbonden Michel Von Norder de vett langers (de Welt langes Bøxell) 59
107 Thienistedrenger Giullig Throndsøn 21
108 Thienistedrenger Lauridz Andersøn 16
109 Thienistedrenger Tharal Olefsøn 13
110 Hosbonden Christen Thorchelsøn kiøbmand 276
111 Thienistedrenger Jens VBendsøn 16
112 Hosbonden Mogens Nielsøn SSkomager
113 Hosbonden Lauridtz Oluffsøn Skriffver Kiøbmand 35
114 Hosbonden
115 Thienistedrenger Halffvor Halffvorsen 22
116 Hosbonden Kield Erichsøn kiøbmand
117 Hosbonden Hans Hansøn 36
118 Hosbonden Hans Jacobsøn kiøbmand 27
119 Hosbonden Fredrich Pedersøn kiøbmandj acobsøn kiøbmand 27
120 Hosbonden Fredrich Pedersøn kiøbmandrsøn kiøbmand 19
121 Thienistedrenger Thomes Andersøn 24
122 Hosbonden Jens Pedersøn Skomager 52
123 Thienistedrenger Oluff Vestensøn 21
124 Thienistedrenger Oluff N. 20
125 Hosbonden Søffren Herculis (kong. May. foget udj Brunlaug Lehn)
126 Thienistedrenger Niels Jacobsøn 22
127 Thienistedrenger Christen Bendictsøn 21
128 Thienistedrenger Johan Hansøn 22
129 Thienistedrenger Erich Jacobsøn 23
130 Hosbonden Anders Pedersøn (Vejer och maaler) 54
131 Hosbonden Niels Hansøn Styrmand 60
132 Hosbonden Hans Jørgensøn Wroe (ko.may. Vrager) 29
133 Hosbonden Jørgen Hansøn Kløve 26
134 Hosbonden (kiøbmand) 26
135 Hosbonden Anders Christophersøn 42
136 Thienistedrenger Thore Haldorsøn 26
137 Hosbonden Iffuer Thordsøn 50 50(kiøbmand)
138 Sønner Laurids Iffuersøn 18
139 Thienistedrenger Hendrich Staffværen 27
140 Hosbonden Christian Adler Feltt(Felttschreerer) 36
141 Hosbonden En Enche (S. Peter Clausens)
142 Thienistedrenger Christen Dyresøn 14
143 Hosbonden Claus Petersen (Postmester) 24
144 Hosbonden Axell Petersøn (Kiøbmand) 31
145 Thienistedrenger Laurids Jacobsøn 24
146 Hosbonden Christen Jensøn Aader 38
147 Thienistedrenger Niels Jonsøn 20
148 Hosbonden Lauridtz Poffvelsøn )(Kiøbmand) 54
149 Thienistedrenger Oluff Eloffsøn 18
150 Hosbonden Christen Pedersen (Skredder) 28
151 Thienistedrenger Emanuel Erichsøn 20
152 Thienistedrenger Lauridt Jacobsøn 15
153 Hosbonden Oluff Pedersøn (Sadelmager) 40
154 Hosbonden Jens Nielsøn (Guldsmed) 55
155 Hosbonden Peder Pedersøn (Skomager) 76
156 Hosbonden Biørn Nielsøn (Laxefischer) 35
157 Hosbonden Hans Olsøn Grønneberg 34
158 Hosbonden Lauridtz Thrugels 63
159 Hosbonden Anders Thostensen 60
160 Hosbonden Tholluff Caperal 80
161 Hosbonden Oluff Haagensen Buch 50
162 Hosbonden Thosten Jacobsen 23
163 Hosbonden Haldor Thordsen 35
164 Hosbonden Jørgen Matisøn 31
165 Hosbonden Oluff Erichsøn 50
166 Hosbonden Jacob P edersøn (Schomager) 36
167 Hosbonden Lauridtz Lauridt zøn 40
168 Hosbonden Thorger Børgersøn (Smed) 40
169 Hosbonden Christen Danielsøn 56
170 Hosbonden Guldbrnand Thormosøn Skipper 40
171 Hosbonden Lars Mortensøn 27
172 Hosbonden Hans Ellingsøn 36
173 Hosbonden Effven (Glasmester) 31
174 Hosbonden Erich Lauridtzøn 560
175 Hosbonden Sven Pedersøn Svarffver 70
176 Hosbonden Peder Thorchelsøn 32
177 Thienistedrenger Jacob Bendictsøn 30
178 Thienistedrenger Fredrich Gregoriusøn 22
179 Hosbonden Iffuer Søffrensøn 36
180 Hosbonden Christen Hansøn 50
181 Hosbonden Hacob Hansøn 31
182 Hosbonden Niels Oluffsøn (kiøbmand) 30
183 Thienistedrenger Oluff Oluffsøn 14
184 Thienistedrenger Jens Hansøn 16
185 Thienistedrenger Anders Pedersøn 18
186 Thienistedrenger Niels Gullichsøn 12
187 Thienistedrenger Lauridz Andersøn 16
188 Hosbonden Johan Jocumsen Coldevei 31
189 Hosbonden Hans Jensøn 30
190 Hosbonden Jens Nielsøn Ejed 63
191 Hosbonden Eschild Pedersøn 23
192 Hosbonden Jacob Nilsøn (Smed) 34
193 Hosbonden Oluff Fergemand 80
194 Hosbonden Oluff Jacobsøn 56
195 Hosbonden Lars Oluffsøn (Snedcher) 34
196 Hosbonden Oluff Christophersøn 33
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 3/19/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 121.399.857 sider. I dag: 1075.


Søketid: 0,31 sekund.