Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1900-telling for 0813 Eidanger
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3872 av 3872 personar på 671 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Merknad Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers. heimehøyrande Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
618 16 Eidanger's 9 31 2 Risøsundet (plads) selveier n 7 7 7 j j j n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf. Merknad
3567 1 Anders Nils. m b hf g fiskeri jordarb 1863 t n s
3568 Laura Nilss. k b hm g husstel 1864 t n s
3569 Nils Nilss. m b s ug barn 1890 t n s
3570 Kirstine Nilss. k b d ug barn 1893 t n s
3571 Søren Nilss. m b s ug barn 1895 t n s
3572 Agnes Nilss. k b d ug barn 1896 t n s
3573 Laurits Nilss. m b s ug barn 02.12.1899 t n s E: Endret med blått i Føsaelsaar: 02.09.1899
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 5/26/1998. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.195.090 sider. I dag: 6199.


Søketid: 0,07 sekund.