Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1900-telling for 1660 Strinden
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 5441 av 5441 personar på 660 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers. heimehøyrande Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
183 57 Strinden 2 9 45 Marieberg n 12 12 12 j j j n j j
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
1287 1 Andreas O Dahl m b hf g Gaardbruger 1832 t n s
1288 Bereth Berntsdatr k b hm g Gaardbrugerkone 1853 Selbo n s
1289 Marie Berntine Nordahl k b Pleiedatter ug Datter 1888 Levanger Landsogn n s
1290 Olaf B Dahl m b s ug Søn 1898 t n s
1291 2 Rafael Bartnes m b hf g Bryggeriarbeider 1876 Inderøen n s
1292 Inga Loreniusdatter k b hm g Husstel - Hustru 1874 Frosten n s
1293 Eline Olafsdatter k b Steddatter ug Steddatter 1898 Frosten n s
1294 Svanhild Bartnes k b d ug Datter 1899 1/12 Throndhjem n s
1295 3 Hans Peter Strand m b hf g Snedker ved Bryggeri 1868 Sparbo n s
1296 Ingeleiv Olsdatter k b hm g Husstel Hustru 1869 Veø n s
1297 Magnus Strand m b s ug Søn 1898 Throndhjem n s
1298 Ola Strand m b s ug Søn 1900 18/5 t n s
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 5/26/1998. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.627.649 sider. I dag: 2418.


Søketid: 0,09 sekund.