Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1921 Salangen
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2316 av 2316 personar på 313 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Salangen 1 under 1 1 Bjørnvik j j j . . .
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Sedvanleg bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Kornelius Johnsen m b hf g Fisker og Husmand 1866 Lenvik Tr lf n
2 Nanna Larsen k b hm g Husgj. Husmandskone 1879 Dyrø Tr lf n
3 Lars Johnsen m b fl e Fisker 1878 Lenvik lf n
4 Julanne Johnsen k b fl ug Husl. arb. Datter Hjv. D. 1873 Lenvik lf n
5 Lars Isaksen m b Fostesøn fl ug Fisker 1886 Dyrø lf n
6 Alvhild Korneliussen k b d ug Datter 60398 lf n
7 Allert Korneliussen m b s ug Søn 60700 lf n
8 Lars Larsen m mt Seljelid Salangen b g Fisker 1847 Dyrø Tr lf n
9 Inger Nilsen k mt Seljelid Salangen b g Fiskerkone 1850 lf n
10 Anders Andersen m mt Seljelid Salangen b ug Fisker 1877 lf n
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.627.734 sider. I dag: 2503.


Søketid: 0,09 sekund.