Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1929 Berg
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2387 av 2387 personar på 350 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
149 65 Berg 3 16 2 Finsæter j j j n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Trussamf.
952 1 Johan Nilsen m f Aalesund hf g Fører af Fiskedampbaad 1860 Udtraadt intet Samf.
953 Hansine Nilsen k b hm g Dampskibsførerens hustru 1857 Udtraadt intet Samf.
954 Olaf Nilsen m f Aalesund s ug Mand ombord. Fiskedampskib 1885 Udtraadt intet Samf.
955 Margit Nilsen k b d ug Datter 1889 Udtraadt intet Samf.
956 Gudrun Nilsen k b d ug Datter 1890 Udtraadt intet Samf.
957 Hjalmar Nilsen m b s ug Søn 1892 Udtraadt intet Samf.
958 Peter Nilsen m b s ug Søn 1894 Udtraadt intet Samf.
959 Hans Nilsen m b s ug Søn 1897 Udtraadt intet Samf.
960 Emma Jensen k b d ug Fosterdatter fors. af Gaardeier og fisker ? 1887 Udtraadt intet Samf.
961 Anna Paulsen k b tj ug Kreaturstel 1875 Lenvik
962 Isak Johannesen m b tj ug Dreng. Fisker 1878 Vittangi Sverige
963 Olaus Olsen m f Aalesund fl ug Mand ombord. Fiskedampskib 1877 Torsken Udtraadt intet Samf.
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.188.081 sider. I dag: 10839.


Søketid: 0,09 sekund.