Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1801-telling for 0115 Skieberg
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2716 av 2716 personar på 139 forskjellige gardar
Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
122 Smaalehnene Skieberg Skieberg Tvether Nordre
Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
2396 * Jacob Vettlesen Huusbonde 75 Gift 2 gg. Gaardbruger M
2397 Marte Gløersen Hands kone 56 Gift 1 gg. K
2398 Jørgen Deres Børn 14 Ugifte M
2399 Hellena Deres Børn 22 Ugifte K
2400 Dorthea Deres Børn 20 Ugifte K
2401 Ole Hansen Tienestefolk 19 Ugifte M
2402 Erik Jørgensen Tienestefolk 10 Ugifte M
2403 Amalia Hansdtr Tienestefolk 52 Enke 1.g. K
2404 Ragnild Svendsdtr Tjenestefolk 19 Ugift K
2405 Anne Schrøder Logerer 74 Ugift 24rd pension af krigs hospitalet K
2406 Ellen Olsdtr Tjener 16 Ugift K
2407 * Jørgen Helgesen Mand 55 Gifte 1ste g. Huusmand med jord M
2408 Kari Eriksdtr Hands kone 42 Gifte 1ste g. K
2409 Anders Deres Børn 2 Ugifte M
2410 Mari Deres Børn 20 Ugifte K
2411 Siri Deres Børn 9 Ugifte K
2412 * Aslak Nilsen Mand 62 Gifte 1ste g. Huusmand med jord M
2413 Kari Jensdtr Hands kone 42 Gifte 1ste g. K
2414 Erik Deres Børn 15 Ugifte M
2415 Anne Deres Børn 12 Ugifte K
2416 Paul Thoresen Inderste 60 Gifte 1ste g. Dag-arbeider M
2417 Else Eliasdtr Hands kone 36 Gifte 1ste g. K
2418 Olia Deres Børn 12 Ugifte K
2419 Ellen Deres Børn 5 Ugifte K
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 10/29/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.614.217 sider. I dag: 1212.


Søketid: 0,09 sekund.