Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1865-telling for 0520 Ringebo
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 5010 av 5010 personar på 799 forskjellige gardar
Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
562 7 167 Søndre Fodevang Fodevang Ringebo Hjelle nordre 173 1
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Merknad (person) Hestar Stort kveg Får Geit Svin Rug Bygg Blandkorn Erter Poteter
3459 21 1 Ole Hans. Husf Gaardbr Selveier g 48 m Ringebo 2 14 14 6 2 1/4 4 2 1/2 1/8 6
3460 22 Kirsti Hansd. hans Kone g 33 k Ringebo
3461 23 Engebret Ols. deres Søn ug 15 m Ringebo
3462 24 Mari Olsd. deres Datter ug 14 k Ringebo
3463 25 Hans Ols. deres Søn ug 11 m Ringebo Hans Olsen d. æ.
3464 26 Hans Ols. deres Søn ug 9 m Ringebo Hans Olsen d. y.
3465 27 Marthe Olsd. deres Datter ug 6 k Ringebo
3466 28 Gudbrand Ols. deres Søn ug 4 m Ringebo
3467 29 Kristian Ols. deres Søn ug 3 m Ringebo
3468 30 Anton Engebrets. Tjenestekarl ug 19 m Ringebo
3469 31 Mari Olsd. Tjenestepige ug 21 k Ringebo
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 6/5/1998. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.800.941 sider. I dag: 2710.


Søketid: 0,10 sekund.