Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1865-telling for 0529 Vestre Toten
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 7534 av 7534 personar på 1358 forskjellige gardar
Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
1 1 19 Fjeldsmarken Aas vestre Toten Hjelpesten østre 253 1
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Stort kveg Får Bygg Blandkorn Poteter
1 1 1 Marit Knudsd. Gaardbruger, Selveier e 53 k Valders 2 4 1/4 1 2
2 2 Ole Jens. hendes Søn hjelper Moderen med Gaardsbruget ug 24 m Toten
3 3 Lise Marie Jensd. hendes Dtr ug 15 k Toten
4 4 Johane Jensd. hendes Datter ug 13 k Toten
5 5 1 Johannes Lars. Husf Gaardbruger Selveier g 44 m Toten 2 4 1/4 1 2
6 6 Karen Pedersd. hans Kone g 43 k Toten
7 7 Petterine Johannesd. deres Datter ug 13 k Toten
8 8 Lars Johanness. deres Søn ug 8 m Toten
9 9 Johan Gustav Johannes. deres Søn ug 4 m Toten
10 10 Klara Johannesd. deres Datter ug 1 k Toten
11 11 Lars Jens. hans Fader Føderaadsmd e 81 m Toten
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 3/4/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.296 sider. I dag: 10551.


Søketid: 0,09 sekund.