Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1875-telling for 0215 Frogn
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1952 av 1952 personar på 308 forskjellige gardar
Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr
31 1 Frogn 31 Kværnestuen 234
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Kyr Svin Bygg Poteter
192 1 1 Martin Paulsen m hf g Møllermester 1839 Norby S. A. P. b 3 2 3/8 8
193 2 Anne Sofie Balzersdatter k Kone g 1840 Fron S. D. P. b
194 3 Tea Martinsdatter k d Hos Forældrene 1862 Fron S. D. P. b
195 4 Johan Martinsen m s Hos Forældrene 1864 Fron S. D. P. b
196 5 Petter Martinsen m s Hos Forældrene 1866 Fron S. D. P. b
197 6 Julie Martinsdatter k d Hos Forældrene 1870 Fron S. D. P. b
198 7 Mina Martinsdatter k d Hos Forældrene 1873 Fron S. D. P. b
199 8 Ragna Martinsdatter k d Hos Forældrene 1875 Fron S. D. P. b
200 9 Karl Andersen m Tyende ug Møllergut 1850 Sverige b
201 10 Nils Nilsen m Tyende ug Møllergut 1850 Sverige b
202 11 Torvald Balzersen m Tyende ug Møllergut 1858 Fron S., D. P. b
203 12 Amalie Johannesdatter k Tjenestep. ug Tjenestepige 1854 Fron S., D. P. b
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 1/23/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 121.356.975 sider. I dag: 3052.


Søketid: 0,10 sekund.