Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Ketil Firing Hanssen: 1664 manntall for Sandeherred
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 462 personar av 462
1664 manntall for Sandeherred
Nr. Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad Gard Gard type Skyld Sokn Tinglag Amt Side
3 3 Gunner Suensen 15 Sønner Nædre Thaarestad Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
4 4 Anund Suensen 20 Drenge Nædre Thaarestad Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
5 5 Jacob Gundersen 30 Opsidere Bruger 3 parter Nædre Thaarestad Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
6 6 Gunder Knudsen 66 Husmend Nædre Thaarestad Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
7 7 Knud Jørgensen 25 Opsidere Bruger 1/2 parten Houhemb Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
8 8 Søffren Søffrens. 17 Sønner Houhemb Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
9 9 Gunnil Iffuersdatter Opsidere Bruger 1/2 parten Houhemb Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
10 10 Christen Suennungsen 12 Drenge Houhemb Fulde gaarder Skylder 6 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
11 11 Peder Suendsen 50 Opsidere Bruger 1/2 gaarden Waggestad Fulde gaarder Skylder 5 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
12 12 Aase Thoersdater Opsidere Bruger 1/2 gaarden Waggestad Fulde gaarder Skylder 5 pund Smør Sandeherridt Sandeherridt Brunlaug Lehn 155
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Ketil Firing Hanssen. Versjon frå 8/4/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.219.770 sider. I dag: 2780.


Søketid: 0,07 sekund.