Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Fylkesarkivet Sogn og Fjordane: Døypte i delar av Sogn og Fjordane innanfor perioden 1669-1895
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 177839 personar av 177839
Døypte i delar av Sogn og Fjordane innanfor perioden 1669-1895
Prestegjeld id. Fødd dato Fødd år Fødd/Døypt Kjønn Førenamn Etternamn Ekte/uekte Far farsnamn Far etternamn Far bustad Far yrke Mor førenamn Merknad (kjelde)
19692 1417 31/8 1727 D k Siri Thoerd. e Thoer Linde Ingeborg Mors namn frå intr.
19693 1417 10/9 1727 D m Erich Anderss. e Anders Kollangsnes
19694 1417 24/4 1739 D m Lasse Endres. e Endre Ullebø
19695 1417 24/4 1739 D m Hans Tollefs. e Tollef Tune øvre husmann Ved intr. Tune nedre.
19696 1417 24/4 1739 D k Ragnilde Siurd. e Siur Førde Instefjord.
19697 1417 13/4 1739 D m Johan Daniel Peters. e Peter Frich sersjant Døypt i Sande kyrkje, Holmedal pr.gj.
19698 1417 18/4 1739 D m Lasse Peders. e Peder Fuglsbø Døypt av presten i Eivindvik.
19699 1417 7/5 1739 D m Rasmus Ellends. e Ellend Vikum indre Norevik.
19700 1417 8/5 1739 D m Hans Lasses. e Lasse Osland
19701 1417 8/5 1739 D k Siri Johannesd. e Johannes Skår
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Fylkesarkivet Sogn og Fjordane. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.188.341 sider. I dag: 11099.


Søketid: 0,12 sekund.